Logo De Motie-Kieswijzer - Naar de homepage van motiewijs.nl

Stem nu zelf op de belangrijkste corona wetten en moties die het beleid bepaalden. Welke partij past er het beste of juist niet bij jouw stemgedrag?

Hier vind je 17 impactvolle wetten en moties van het afgelopen jaar.

Coronapaspoort zo spoedig mogelijk invoeren

Deze motie verzoekt de regering het reeds aangekondigde coronapaspoort zo spoedig als verantwoord mogelijk in te voeren en hiermee in ieder geval niet te wachten tot in de zomer, zodat mensen met een test- of vaccinatiebewijs meer vrijheden kunnen verkrijgen.
Toelichting

Aanleiding zijn de huidige maatregelen in de bestrijding van het coronavirus, die resulteren in forse maatschappelijke, sociale en economische schade voor vele Nederlanders. De alternatieve strategie van veelvuldig testen met gratis zelftesten en vaccineren zou ook bijdragen aan het onderdrukken van de verspreiding van het virus.

Waarom moet onze samenleving veranderen in een test samenleving voor een virus waar 99% van de mensen geen negatieve impact van heeft? Waarom wordt Israël als voorbeeld genomen terwijl juist daar nu noodkreten vandaan komen? Berichten die laten zien dat er een soort apartheid-staat wordt neergezet. Een maatschappij waar uitsluiting en dwang de regel is.

Noodkreet uit Israel: https://www.blckbx.tv/videos/out-cry-from-israel-to-the-world

VVD
CDA
PvdA
D66
50PLUS
SP
GL
CU
SGP
PVV
FVD
PvdD
Krol
vKA
DENK
Haga
aangenomen
motie 25295-1039
2021-03-10

RIVM-modellen openbaar maken

Deze motie verzoekt om alle RIVM-modellen openbaar te maken.
Toelichting

Gedurende de corona crisis zijn de modellen van het RIVM niet openbaar gemaakt. Met het aannemen van deze motie moet daar verandering in komen. Het niet openbaren van de RIVM-modellen is gezien de impact en nevenschade die de maatregelen hebben opmerkelijk. Omdat met het openbaar maken van deze modellen de Kamer de regering beter kan controleren.

PvdA
CU
SGP
50PLUS
PVV
SP
FVD
PvdD
Krol
GL
vKA
DENK
Haga
VVD
CDA
D66
aangenomen
motie 25295-1021
2021-02-25

Parlementaire enquête inzake de aanpak van de coronacrisis

Deze motie stelt voor om een parlementaire enquête te houden inzake de aanpak van de Coronacrisis door de Nederlandse overheid.
Toelichting

Mede naar aanleiding van de (rechts)gang van zaken rond het verbieden van de inzet van de avondklok is deze motie ingediend. Is het in een democratie niet logisch dat in het proces waar beleid een grote impact heeft op vrijheid en economie een parlementaire enquête een neutraal licht kan werpen op de corona aanpak? Zeker als er vanuit verschillende kanten twijfel is of de maatregelen en aanpak wel de juiste zijn. Of deze wetenschappelijk wel de juiste onderbouwing hebben. Is het dan niet de taak van het parlement om dit alles te willen onderzoeken?

SGP
50PLUS
PVV
FVD
PvdD
Krol
vKA
DENK
VVD
CDA
PvdA
D66
CU
SP
GL
verworpen
motie 35732-15
2021-02-19

Wet vertoeven in de buitenlucht

Dit wetsvoorstel voorziet in een afzonderlijke wettelijke grondslag voor het instellen van een avondklok.
Toelichting

De directe aanleiding voor het wetsvoorstel is de uitspraak van de voorzieningenrechter in de Rechtbank Den Haag. Deze heeft op 16 februari 2021 geoordeeld dat de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg) die nu de wettelijke grondslag vormt voor de avondklok, ten onrechte is geactiveerd en dat artikel 8, eerste en derde lid Wbbbg, daarom onmiddellijk buiten werking moeten worden gesteld.

Deze wet is controversieel omdat de avondklok als zeer zwaar middel wordt gezien en de toegevoegde waarde aan de bestrijding van het aantal besmettingen niet goed aannemelijk kan worden gemaakt. Het verankeren van de avondklok in een wet zonder begin en eindtijd maakt het een buitengewone wet. Is de avondklok noodzakelijk? Wat voegt deze maatregel toe? En wat is de onderbouwing?

VVD
CDA
PvdA
D66
CU
50PLUS
SP
GL
SGP
PVV
FVD
PvdD
Krol
vKA
DENK
Haga
aangenomen
motie 35732
2021-02-18

Kinderen uitzonderen van test- en quarantainemaatregelen

Deze motie verzoekt de regering om kinderen uit te zonderen van test- en quarantainemaatregelen.
Toelichting

Deze motie onderstreept dat kinderen nauwelijks last hebben van COVID-19 en constateert dat de negatieve effecten van testen en quarantaine groot zijn voor deze groep. Het gevolg van het afkeuren van deze motie is dat binnen het onderwijs, via de GGD de overheidsregels zijn geïmplementeerd.

De scholen zijn nu weliswaar open, echter als er iemand positief test in een klas dan moet de hele klas 5 dagen in quarantaine en dan getest. Wie niet test moet nog 5 dagen in quarantaine. Dit beleid bevindt zich wetenschappelijk op glad ijs omdat het impliceert dat kinderen zonder symptomen moeten worden getest na 5 dagen. De PCR-test is niet geschikt om te testen zonder klachten en dit zet ouders in een spagaat.

FVD
Krol
DENK
VVD
CDA
PvdA
D66
CU
SGP
50PLUS
PVV
SP
PvdD
GL
vKA
verworpen
motie 25295-971
2021-02-10

Tweede Kamer betrekken bij maatregelen die grondwettelijke vrijheden beperken

Deze motie wil dat de tweede kamer altijd vooraf betrokken wordt bij maatregelen die grondwettelijke vrijheden aantasten.
Toelichting

Geven de partijen die deze motie afwijzen nu aan dat ze de maatregelen belangrijker vinden dan de nevenschade? Welke boodschap geeft het parlement aan alle ondernemers die failliet dreigen te gaan? En staan patiënten met andere aandoeningen dan COVID-19, hiermee blijvend achteraan in de rij?

SGP
PVV
SP
FVD
Krol
DENK
VVD
CDA
PvdA
D66
CU
50PLUS
PvdD
GL
vKA
verworpen
motie 25295-974
2021-02-04

COVID schip

Deze motie vraagt de regering het aanbod van een COVID-19-schip dat is aangeboden met 500 bedden, inclusief zorgpersoneel, serieus te onderzoeken, en de Kamer te informeren over het resultaat.
Toelichting

De capaciteit in de zorg is te laag is en de extra IC-capaciteit zou goed gebruikt kunnen worden. De IC-capaciteit en zorgcrisis worden immers als argument gebruikt om verregaande maatregelen te nemen en de lockdown te verlengen en onderbouwen. Met het aanbod van het COVID-19 schip zouden ineens 1.500 i.p.v. 1.000 bedden beschikbaar zijn gekomen.

Waarom wordt deze mogelijkheid van extra IC-capaciteit niet onderzocht. Zou tijdens een pandemie niet alles moeten worden ingezet om de zorg te verlichten? Is het logisch om extra capaciteit af te wijzen en kort daarna wel de avondklok in te stellen? Omdat de druk op de zorg te groot zou zijn?

https://www.rijnmond.nl/nieuws/200982/Plan-voor-schip-voor-coronapatienten-in-Waalhaven-niet-warm-onthaald

https://www.maurice.nl/2020/11/05/zo-kan-het-ook-een-kant-en-klaar-covid19-ziekenhuisschip/

SGP
PVV
FVD
Krol
DENK
VVD
CDA
PvdA
D66
CU
50PLUS
SP
PvdD
GL
vKA
verworpen
motie 25295-866
2021-01-05

Economische en medische nevenschade in kaart brengen

Deze motie verzoekt de regering om de economische en medische nevenschade van de maatregelen in kaart te brengen.
Toelichting

Sinds maart 2020 is er sprake van maatregelen in het kader van COVID-19. Deze maatregelen hebben een enorme nevenschade tot gevolg, onder andere op medisch, psychisch en economisch vlak. Het in kaart brengen van de nevenschade van maatregelen kan helpen om goede en eerlijke afwegingen te maken tussen de gezondheidseffecten en de impact die maatregelen hebben op andere vlakken.

PvdA
SGP
PVV
SP
FVD
PvdD
Krol
GL
vKA
DENK
VVD
CDA
D66
CU
50PLUS
verworpen
motie 25295-867
2021-01-05

Vaccinatiebewijs geen toegangspoort tot samenleving

Deze motie verzoekt de kamer en de minister, uit te spreken dat een vaccinatiebewijs geen toegangspaspoort mag vormen voor deelname aan de samenleving.
Toelichting

Aanleiding is dat De Minister van VWS heeft publiekelijk uitgesproken dat hij een indirecte vaccinatieverplichting niet uitsluit.

Met het verwerpen van de motie door een aanzienlijk deel van de Kamer, staat de deur open voor een samenleving met een directe of indirecte vaccinatieplicht. Hiermee doet het parlement inbreuk op onze grondrechten en vrijheid van deelname aan een vrije samenleving.

Gezien de de mildheid van de pandemie, de beschikbare behandelmethoden en het testbeleid dat niet op medische grondslag is gebaseerd is er voor vaccineren van de gehele bevolking helemaal geen grondslag.

SGP
PVV
FVD
PvdD
Krol
DENK
VVD
CDA
PvdA
D66
CU
50PLUS
SP
GL
verworpen
motie 25295-832
2020-12-17

Onafhankelijk onderzoek naar medicatie Ivermectine

Deze motie vraagt de regering onafhankelijk onderzoek in te stellen naar Ivermectine als medicatie.
Toelichting

Het middel Ivermectine heeft een sterk antiviraal effect en is door de medische wetenschap als hoopgevend aangeduid voor de behandeling van COVID-19. Deze motie verzoekt het kabinet om met een open blik te kijken naar de toepassing van het middel bij de behandeling van COVID-19 en zich te informeren over de verschillende studies die reeds gedaan zijn naar Ivermectine in relatie tot COVID-19.

Zou juist in een pandemie niet alles onderzocht en ingezet moeten worden in de behandeling van een ziekte? Waarom medicatie niet onderzoeken en alleen inzetten op vaccinatie? Al in het begin van de epidemie zei Mark Rutte dat vaccinatie de enige oplossing was. Studies en wetenschap laten inmiddels zien dat het Ivermectine positieve resultaten boekt.

Met het verwerpen van deze motie geeft kabinet en parlement geen prioriteit aan een mogelijk werkzame behandeling van Covid-19 . Terwijl verschillende onderzoeken en ervaringen laten zien dat het inzetten van Ivermectine in een vroeg stadium ziekenhuisopnames kan voorkomen. Dit onderzoek zou kunnen aantonen of het mogelijk is hiermee de zorg te ontlasten en mensenlevens te redden.

https://c19ivermectin.com/

SGP
50PLUS
PVV
FVD
Krol
VVD
CDA
PvdA
D66
CU
SP
PvdD
GL
vKA
DENK
verworpen
motie 25295-833
2020-12-17

Geen belangen in de ontwikkeling van coronavaccins of coronatesten

Deze motie verzoekt de regering, zich ervan te verwittigen dat OMT-leden en bewindspersonen geen belangen hebben in de ontwikkeling van een coronavaccin of in coronatesten.
Toelichting

Het is bekend dat verschillende OMT-leden en bewindslieden belangen hebben bij de agenda van vaccinatie, afhankelijk zijn van onderzoeksgelden of aandelen hebben in de farmaceutische industrie. Hierover is getuigd met bronnen bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommisie 2020* (BPOC2020). Zou het niet logisch zijn dat onafhankelijkheid van OMT-leden en bewindslieden altijd gewaarborgd is? Is het niet minimaal zo dat deze informatie helder en transparant met Nederlanders gedeeld moet worden?

Deze verklaring voor de BPOC202 (vanaf pagina 17) laat zien dat er wel degelijk belangen zijn van OMT leden en bewindslieden.

https://bpoc2020.nl/pdf/Yvonne%20Simons.pdf

PvdA
SGP
50PLUS
PVV
SP
FVD
PvdD
Krol
GL
vKA
DENK
VVD
CDA
D66
CU
verworpen
motie 25295-777
2020-12-09

Geen mondkapjesplicht

Deze motie verzoekt de regering om geen mondkapjesplicht in te voeren in publieke binnenruimtes of waar dan ook. Het dragen van mondkapjes heeft nauwelijks effect op het aantal besmettingen en dat is o.a. door het RIVM bevestigd.
Toelichting

Het verplichten van mondkapjes is vooral ingegeven doordat alleen een “dringend advies” voor mondkapjes voor onduidelijkheid zou zorgen. Zodoende is de verplichting met name ingevoerd om een gedragsverandering bij mensen te bewerkstelligen.

Echter is het verplichten van iets dat geen tot nauwelijks effect heeft en wel inbreuk doet op vrijheden zeer discutabel. Sterker nog, er is ook veel onderzoek dat aantoont dat het dragen van mondkapjes juist schadelijk voor de gezondheid is en tot een groter besmettingsrisico kan leiden. Zou de Tweede Kamer ons niet moeten beschermen tegen het beperken van grondrechten en vrijheden, zonder of met slechts beperkte wetenschappelijke aanleiding?

SGP
50PLUS
PVV
SP
PvdD
Krol
GL
vKA
DENK
Haga
VVD
CDA
PvdA
D66
CU
verworpen
motie 25295-738
2020-11-18

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Dit wetsvoorstel is ingediend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en werd gepresenteerd als een verbetering op de eerder geldende noodverordeningen. Deze buitengewone wet is tijdelijk van aard om de epidemie onder controle te krijgen.
Toelichting

De wet geeft het kabinet buitengewone macht en sluit de Eerste Kamer voor een deel uit. Weliswaar kan de (Tweede) Kamer binnen twee weken een maatregel afkeuren, in de praktijk hoeft maar 1 extra partij in te stemmen met de maatregel die wordt voorgesteld. Deze MotieWijzer laat zien dat de kans daarop groot is.

Zo is het voor het kabinet mogelijk vrijheidsbeperkingen en verplichtingen in te voeren die verregaande economische en mentale gevolgen hebben voor de Nederlandse bevolking. Het is daarom van groot belang om er zeker van te zijn dat de middelen daadwerkelijk de epidemie beperken. Op veel punten is wetenschappelijke onderbouwing flinterdun en niet duidelijk.

Onduidelijk is ook wat men precies probeert te bereiken met het invoeren van deze wet: verlichting van de druk op de zorg, voorkomen van zieken, voorkomen van sterfgevallen? Daarnaast is het onduidelijk wanneer er precies geen noodzaak meer zal zijn voor deze wet. In theorie kan deze dus tot in lengte der dagen verlengd worden. Onlangs is de wet ook verlengd tot 1 juni. Wanneer zal dit stoppen?

VVD
CDA
PvdA
D66
CU
SGP
50PLUS
GL
PVV
SP
FVD
PvdD
Krol
vKA
DENK
Haga
aangenomen
motie 35526
2020-10-13

Onafhankelijk onderzoek naar de betrouwbaarheid van de PCR-test

Deze motie verzoekt de regering om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de betrouwbaarheid van de PCR-test. Er is veel twijfel over de nauwkeurigheid van de PCR-test.
Toelichting

Motie over onafhankelijk onderzoek naar de betrouwbaarheid van de PCR-test. Er is veel twijfel over de nauwkeurigheid van de PCR-test. Deze motie verzoekt de regering om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de betrouwbaarheid van de PCR-test.

Het aantal positieve PCR-test uitslagen vormt een basis onder de Noodwet, doordat in de noodwet wordt gesproken over aantallen ‘besmettingen’ en besmettingen door de overheid worden gemeten op basis van deze testuitslagen. Zo is de PCR-test de basis voor de afgekondigde epidemie, de routekaart en de lockdown. Volgens de fabrikanten van de PCR-test is het echter niet toegestaan om conclusies te trekken op basis van uitsluitend een positief testresultaat. De testen mogen als indicator worden gebruikt, een arts moet de diagnose stellen. Het gelijkstellen van een positieve test aan een besmetting is derhalve niet toegestaan. Wel is dit wat de overheid (en media) in haar uitingen doet. Omdat onafhankelijk onderzoek niet wordt gesteund door het parlement zal de overheid dit blijven doen, terwijl dit feitelijk onrechtmatig is.

https://www.hpdetijd.nl/2020-09-27/drie-wetenschappers-de-coronatest-is-onbetrouwbaar-en-het-testbeleid-faalt/

https://artsencollectief.nl/pcr/

SGP
PVV
FVD
Krol
Haga
VVD
CDA
PvdA
D66
CU
50PLUS
SP
PvdD
GL
vKA
DENK
verworpen
motie 35570-43
2020-09-17

Structureel een forse salarisverhoging voor zorgmedewerkers

Deze motie verzoekt de regering, de zorgmedewerkers die de coronabonus van € 1.000 nog moeten krijgen, in navolging van hun Franse collega’s ook structureel een forse salarisverhoging te geven.
Toelichting

Dit is het welbekende moment dat de leden van de regeringspartijen opstapten tijdens de stemming en de Tweede Kamer verlieten. Als hadden zij een opdracht gekregen. Partijen die nu in de verkiezingen claimen geld te willen uittrekken aan de zorg hebben op dit beslissende moment geen geld uitgetrokken voor de zorg. Zij lieten de zorgmedewerkers openlijk in de steek zo was de opinie. De stemming vond wel plaats en de afwezigen zijn als ‘tegen’ meegenomen in de uitslag.

https://nos.nl/artikel/2343956-zorgbonden-over-weglopen-kamerleden-genante-vertoning.html

PvdA
SGP
50PLUS
PVV
SP
FVD
PvdD
Krol
GL
vKA
DENK
Haga
VVD
CDA
D66
CU
verworpen
motie 25295-480
2020-08-13

Stoppen met onrechtmatige en vrijheidsbeperkende gedragsexperimenten

Deze motie roept de regering op, om de burgemeesters ertoe te bewegen de onrechtmatige en vrijheidsbeperkende gedragsexperimenten met onmiddellijke ingang te stoppen.
Toelichting

In augustus zetten burgemeesters experimenten op met mondkapjes terwijl zowel de regering als het RIVM zich heeft uitgesproken tegen het gebruik van niet-medische mondkapjes op straat, omdat ze «niets toevoegen» en «schijnveiligheid» bieden;

Desondanks besloten burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam om burgers te onderwerpen aan een gedragsexperiment waarbij zij verplicht werden om (op straffe van een boete) een niet-medisch mondkapje te dragen. Staatsrechtgeleerden hebben geoordeeld dat een mondkapjesplicht grondrechten schendt en daarom niet door burgemeesters mag worden opgelegd; overwegende dat het onwenselijk is dat bonafide burgers onvrijwillig worden onderworpen aan onrechtmatige gedragsexperimenten die hun grondrechten schenden.

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/727481/Rechtsgeleerde-Brouwer-Tot-de-coronawet-er-is-mag-je-mondkapjes-niet-verplichten

SGP
PVV
FVD
PvdD
vKA
Haga
VVD
CDA
PvdA
D66
CU
50PLUS
SP
Krol
GL
DENK
verworpen
motie 25295-497
2020-08-13

Onafhankelijk onderzoek naar Hydroxychloroquine als behandeling bij COVID-19

Deze motie verzoekt de regering onafhankelijk onderzoek in te stellen naar Hydroxychloroquine als medicatie.
Toelichting

Het inzetten van Hydroxychloroquine (HCQ) (in combinatie met zink en vitamine D) is in Nederland al vrij snel als controversieel verklaard. Experts buitelden over elkaar heen om het middel als gevaarlijk weg te zetten terwijl er veel positieve ervaringen mee waren, indien tijdig ingezet.

Zou juist in een pandemie niet alles onderzocht en ingezet moeten worden in de behandeling van een ziekte? Waarom medicatie niet onderzoeken en alleen inzetten op vaccinatie? Al in het begin van de epidemie zei Mark Rutte dat vaccinatie de enige oplossing was. Studies en wetenschap laten inmiddels zien dat het HCQ-protocol positieve resultaten boekt.

https://c19study.com/

PVV
FVD
Haga
VVD
CDA
PvdA
D66
CU
SGP
50PLUS
SP
PvdD
Krol
GL
DENK
verworpen
motie 25295-373
2020-05-25