Logo De Motie-Kieswijzer - Naar de homepage van motiewijs.nl

Over ons en het waarom

Wij zijn bezorgde burgers die het afgelopen jaar het onmogelijke hebben zien gebeuren. Wij zagen van dichtbij Nederland van een open democratie veranderen in een land met een sterke overheid waar de ene na de andere vrijheid beperkt werd.

Ook bij ons zat de schrik er goed in de eerste maanden. Ook wij zagen de beelden en indrukken waar wij van schrokken. Ook wij zagen een regering die terecht daadkrachtig optrad tegen het corona virus met een vermeende mortaliteit van 3,6% (maart 2020).

Echter, toen in mei 2020 duidelijk werd dat de risico’s van het virus relatief beperkt bleken te zijn (op basis van wereldwijde inzichten) hadden wij verwacht dat de politiek keuzes zou maken en steunen om preventief ouderen en zwakkeren te beschermen. Dat de zorg maximaal zou worden opgeschaald en de ziekenhuisprotocollen zouden worden aangepast op werkelijke risico's. Dat bleef uit en wij zagen de politiek meer controle nemen en maatregelen inzetten die alle Nederlanders direct treffen. Wij zagen maatregelen en plannen zich ontvouwen die wij niet konden rijmen met de feiten, noch met een democratisch Nederland.

Corona werd het enige issue waar nog op bestuurd werd en van oppositie bleek amper sprake. Dat wil motiewijs.nl inzichtelijk maken. Laten zien hoe de verschillende politieke partijen hebben geacteerd op cruciale momenten. Cruciale stemmingen in de tweede kamer laten o.a. zien dat er er geen of weinig ruimte was voor preventie, inzetten van geneesmiddelen of onderzoek naar testen.

Wij willen iedereen een kans geven het eigen licht te laten schijnen over belangrijke stemmingen in de tweede kamer van wetten en moties. Dit is bedoeld als bijdrage om bewust te maken. Wij pogen niet de waarheid in pacht te hebben. Stel jezelf vragen, kijken oordeel zelf en doe altijd je eigen onderzoek.

voor onze kinderen - zij verdienen een eerlijke en rechtvaardige kans op een vrije toekomst